1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Oценкa на имоти

Експертните оценки на недвижими имоти обикновено се използват при вземане на инвестиционни решения, покупко-продажба на имот, за получаване на кредит и определяне застрахователната стойност на дадена сграда и други.

АГРОМАРК предлага професионално изготвяне на оценки на сгради в проект, строеж и експлоатация, земеделски земи, урегулирани поземлени имоти, трайни насаждения, гори, машини и съоръжения, търговски предприятия, вземания и други активи.

Компанията работи с висококвалифицирани оценители с богат професионален опит в оценките на активи и предлага на своите клиенти консултантски услуги с високо качество.

Нашите експертни оценки се ползват от физически и юридически лица, организации и фирми от страната и чужбина.