1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Промяна предназначение на имот

1.Промяна предназначение на земеделска земя

Промяна на предназначението на земеделска земя е услуга, която предлагаме на своите клиенти от години. В резултат на нашия дългогодишен опит и установени контакти ние предлагаме пълно съдействие за получаване на Решение на комисията по чл.17, ал.1 за промяна предназначението на земеделска земя, съгласно ЗОЗЗ и всички останали документи, становища, устройствени планове, скици и други.

2.Промяна предназначение на съществуващи обекти

Процедурата за промяна предназначението на сгради и отделни имоти започва с виза за преустройство и завършва с удостоверение за въвеждане в експлоатация, в което обектът ще бъде описан с новия статут.

АГРОМАРК Ви предлага пълно съдействие при промяна предназначението на сгради и отделни помещения:

  • апартаменти
  • магазини
  • офиси
  • ателиета
  • гаражи
  • фризьорски салони и други