1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Управление на проекти

Професионалното управление на проектите оптимизира разходите и подобрява параметрите на проектите. Вие ще получите продукт с високо качество и стойност, с ниски разходи за експлоатация и много добра продажна цена.

Етапите на проекта включват:

Предварителен етап

 • Прединвестиционни проучвания
 • Правна оценка
 • Финансови и данъчни услуги

Етап на проектиране

 • Изготвяне на задание за проектиране
 • Координиране на проектирането
 • Управление и контролиране на процеса за получаване на всички становища, документи и разрешения за стартиране на строителство

Етап на строителство

 • Управление на разходите
 • Избор на главен изпълнител
 • Преговори за сключване на договори
 • Изготвяне на Договори по време на строителството
 • Контрол на промените по време на строителството
 • Преглед на документи
 • Контрол на качеството
 • Контрол на графика
 • Доклади на проекта

Въвеждане в експлоатация

 • Управление, контрол и съдействие за получаване на Разрешение за ползване