1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Геодезия и кадастър

АГРОМАРК предлага на своите клиенти услуги в областта на геогезията и кадастъра.

За повече информация www.geocitymark.com

Kадастрални услуги:

 • Определяне и проверка на имотна граница
 • Трасиране на линеен обект, трасиране на ниво, строителни оси и други
 • Определяне на площ на имот

Трасиране на имотни граници:

 • Отстраняване на грешки в кадастралния план
 • Нанасяне на имоти в кадастъра
 • Нанасяне на сгради и част от сгради в кадастъра

 Регулация и проектиране:

 • Изработване на план-схема за вертикално планиране
 • Изработване и изменение на ПУП – план за регулация
 • Изработване и изменение на парцеларен план
 • Изработване на нивелетен проект
 • Извършване на геодезическо заснемане

Инвестиционно проектиране в строителството:

Комплексно проектиране на:

 • жилищни сгради
 • административни сгради
 • промишлени и инфраструктурни обекти
 • хотели
 • производствени цехове, халета и складове
 • газостанции и бензиностанции

 GPS измервания:

 • Измервания с GPS геодезически приемници
 • Цифровизиране на всички видове планове и карти
 • Прецизна геометрична нивелация