1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Покупко-продажба на имот

Купувачът вече е избрал подходящият имот, а Продавачът е решил да продава. АГРОМАРК ще организира за Вас целият процес на покупко-продажбата. Ние проверяваме собствеността на имота и дали са наложени тежести върху него. Подготвяме всички необходими документи по сделката, участваме при изповядването на сделката пред нотариус и съдействаме за коректно разплащане между Продавач и Купувач.

1 Стъпка: Договор за депозит

По желание на купувача, той може да запази избраният имот чрез предоставяне на депозит на отговорно пазене. Срещу този депозит клиентът получава разписка. Срокът на депозирането е по договорка, обикновено е от 1 до 2 седмици. Това дава право на купувача да запази всички офертни условия на имота, включително и цената и да бъде сигурен, че имотът няма да бъде предлаган на други клиенти. Депозитът се приспада от капарото при подписване на Предварителен договор.

2 Стъпка: Предварителен договор за покупко-продажба

Важна част в процеса на покупко-продажбата заема предварителния договор. Това е споразумение между продавача и купувача, съдържащо основни елементи от окончателния договор (данни за продавача и купувача, данни за собственноста, цени, срокове и др.). Предварителният договор за продажба на недвижим имот не прехвърля правото на собственост върху имота. С него само се поема задължение в бъдеще да бъде сключен окончателен договор, с който да се прехвърли правото на собственост върху имота. Предварителният договор непременно трябва да е в писмена форма. При подписването му Купувачът плаща на Продавача капаро, обикновено 10% от стойността на имота.

3 Стъпка: Нотариално изповядване на покупко-продажбата:

В деня на нотариалното изповядване на сделката се прави проверка за тежести на имота в службата по вписванията. Нотариусът извършва проверка на редовността на документацията и се извършва окончателното разплащане между страните. Нотариалните актове за прехвърляне и учредяване правото на собственост се получават от нотариуса след вписването им в агенцията по вписваня.

.